Patti Smith Group

1976

Radio Ethiopia

13 scrobbles in 8 collections

1978

Easter

44 scrobbles in 20 collections

1978

Because The Night

2 scrobbles in 2 collections

1979

Wave

33 scrobbles in 14 collections